Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  • Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy
  • Załącznik 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
  • Załącznik 3. Zaświadczenie od pracodawcy
  • Załącznik 4. Regulamin projektu
  • Załącznik 5. Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Załącznik 6. Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
  • Załącznik 7. Oświadczenie o niskich kwalifikacjach
  • Załącznik 8. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie LOF
  • Załącznik 9. Zaświadczenie od pracodawcy 2

Komplet dokumentów rekrutacyjnych 

 

Script logo