O projekcie

Projekt „Przepis na zmianę” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2020

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału adaptacyjnego do zachodzących na rynku zmian i szans na zatrudnienie 75 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: min. 40 % osób o niskich kwalifikacjach, min. 5 % osób z niepełnosprawnościami, min. 55% kobiet. Cel będzie zrealizowany do 31.08.2020r. poprzez kompleksowe działania: IPD, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, dodatek relokacyjny w terminie 01.09.2019-31.08.2020 r.

 

Script logo