Aktualności

Data aktualizacji 31.01.2021

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że z dniem 31.01.2021 r. z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Przepis na zmianę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte. Gratulujemy wszystkim Uczestnikom/czkom i jednocześnie dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację projektu – trenerom, doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, psychologom, podwykonawcom oraz Instytucji Zarządzającej za wspólne działania, które doprowadziły do tego sukcesu.


Data aktualizacji 06.11.2020

Miło nam poinformować, że dzięki przychylności Instytucji Zarządzającej projekt „Przepis na zmianę” został przedłużony do 31 stycznia 2021r. Dostaliśmy również możliwość przedłużenia staży dla 20 Uczestników/czek Projektu, dzięki czemu będą oni mogli zdobyć większe doświadczenie zawodowe.


Data aktualizacji 19.10.2020

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że zakończyło się szkolenie gr. V z zakresu „Przedstawiciel handlowy z kompetencjami w zakresie zielonej gospodarki z modułem ECCC”. Osoby w nim uczestniczące uzyskały pozytywny wynik egzaminu. Gratulacje!
Trwa także szkolenie ostatniej, VI grupy – „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera”. Życzymy owocnej nauki i trzymamy kciuki za powodzenie na egzaminie. Uczestnicy/czki obu tych grup zostaną następnie skierowani na staże mające prowadzić do zatrudnienia.


Data aktualizacji 07.10.2020

Drodzy Państwo,
Pragniemy poinformować, że osoby z gr. 5 odbyły już pierwsze spotkania z pośrednikiem pracy, natomiast osoby z gr. 6 są właśnie w ich trakcie. Pośrednik pracy przedstawi Uczestnikom/czkom projektu propozycje ofert pracy i stażu zgodnie z ich kompetencjami, kwalifikacjami i predyspozycjami. Pomoże w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy, umawianiu spotkań rekrutacyjnych z pracodawcami, wyborze pracodawców do skierowania na staże.


Data aktualizacji 15.09.2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Uczestnicy gr. V i VI rozpoczęli już Poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD mające na celu identyfikację Uczestników/czek Projektu - ich potrzeb, oczekiwań, mocnych i słabych stron, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potencjałów i deficytów oraz określenie celu zawodowego, ustalenie działań i form pomocy w ramach Projektu wraz z efektami zamierzonymi po ich realizacji i terminami realizacji ustalonych działań. Część z Uczestników/czek tych grup jest już w trakcie wsparcia z zakresu Poradnictwa psychologicznego. Ma ono na celu uspokojenie negatywnych emocji związanych z utratą pracy bądź perspektywą jej utraty oraz odbudowę poczucia własnej wartości, ukazanie wszystkich stron obecnego położenia, wsparcie emocjonalne Uczestników/czek oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów psychologicznych związanych z utratą pracy.


Data aktualizacji 31.08.2020

Szanowni Państwo,
Beneficjent pragnie poinformować, że Uczestnicy z gr. III i IV pod odbytych szkoleniach zostali skierowani na staże. Miejsca odbywania staży wybierali razem z pośrednikiem pracy tak, aby były jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb oraz możliwości i umiejętności. Podczas staży Uczestnicy/czki będą mieli możliwość praktycznego ćwiczenia umiejętności, które zdobyli na szkoleniach zawodowych.

 

Data aktualizacji 06.08.2020

Drodzy Państwo,
Beneficjent pragnie poinformować, że właśnie zakończyło się szkolenie „Przedstawiciel handlowy z kompetencjami w zakresie zielonej gospodarki z modułem ECCC”. Wszystkie uczestniczące w nim osoby ukończyły je z wynikiem pozytywnym, zdając egzamin końcowy. Gratulujemy!

Obecnie trwa również szkolenie z zakresu „Specjalista ds. kadr i płac”. Życzymy wszystkim Uczestnikom/czkom owocnej nauki i trzymamy kciuki za powodzenia na egzaminie końcowym.

Przypominamy, że trwa rekrutacja do kolejnych grup projektu „Przepis na zmianę”. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Projektu osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy.

 

Data aktualizacji 08.07.2020

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że dzięki przychylności IZ, projekt „Przepis na zmianę” został przedłużony o 3 miesiące tj. do końca listopada 2020r. Beneficjent dostał także możliwość zrealizowania ścieżki wsparcia dla dodatkowej grupy Uczestników/czek.  
Zapraszamy więc wszystkich chętnych do udziału w projekcie do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 519 323 388 lub osobiście do biura projektu przy ul. Mieszka I-go 6 w Lublinie.

 

Data aktualizacji 04.07.2020

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że możemy już ruszać z organizacją szkoleń dla Uczestników/czek projektu  „Przepis na zmianę”! Planujemy rozpoczęcie szkolenia dla gr. III z zakresu Przedstawiciel handlowy z kompetencjami w zakresie zielonej gospodarki oraz dla gr. IV z zakresu Specjalista ds. kadr i płac. Życzymy owocnej nauki i trzymamy kciuki za wszystkich Uczestników/czki!

 

Data aktualizacji 26.06.2020

Drodzy Państwo,
Informujemy, iż ruszyliśmy ze ścieżką wsparcia dla IV grupy projektu „Przepis na zmianę”. Rozpoczęło się poradnictwo zawodowe z utworzeniem IPD oraz poradnictwo psychologiczne. Trwają także staże kilku Uczestników/czek z grupy II oraz III. Życzymy udanych doświadczeń i zdobycia nowych umiejętności.
Przypominamy także o trwającej rekrutacji do kolejnych grup. Po więcej informacji zapraszamy pod numerem telefonu 519 323 388 lub do Biura Projektu.

 

Data aktualizacji 10.06.2020

Szanowni Państwo,

dnia 12 czerwca 2020r. biuro firmy Consultor Sp. z o.o. będzie NIECZYNNE.

 

Data aktualizacji 22.05.2020

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować, że w związku z panującym zagrożeniem epidemiolgicznym obecnie w projekcie „Przepis na zmianę” wstrzymane są działania szkoleniowe. Jednak cały czas prowadzone są formy wsparcia w postaci indywidualnych spotkań. Obecnie trwają spotkania z pośrednikiem pracy dla grupy II i III projektu, podczas których Uczestnikom/czkom przedstawiane są oferty pracy, stażu zgodnego z kompetencjami, kwalifikacjami i predyspozycjami, przygotowane są dokumenty aplikacyjne pod kątem ofert pracy oraz umawiane rozmowy kwalifikacyjne Uczestników/czek z pracodawcami.

 

Data aktualizacji 08.04.2020

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych , wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Przepis na zmianę”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych.

 

Data aktualizacji 20.03.2020

Beneficjent chciałby  poinformować, że w dalszym ciągu trwają  staże zawodowe gr 1 i gr 2. Stażystom życzymy samych sukcesów zawodowych w czasie pracy zdalnej.  Ponadto, przypominamy o terminowym dostarczeniu pierwszej listy stażowej. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy wszystkich Uczestników do kontaktu! Informujemy, że Biuro Projektu jest otwarte, jednak ze względu na epidemię koronawirusa zachęcamy do kontaktów telefonicznych i emailowych.
Zachęcamy również w trudnym czasie do udziały w projekcie  pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłam elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

 

Data aktualizacji 10.02.2020

Miło nam poinformować, że w dniu 30.01.2020 r . zakończyło się szkolenie zawodowe  grupa I „Pracownik biurowy”.  Uczestnicy przystąpili do  egzaminu wewnętrznego, nabyli kompetencje w zawodzie Pracownika Biurowego. Od dnia 17.20.2020 r. UP zostanę skierowani na trzy miesięczne staże zawodowe. W dniu 03.02.1020 r. Uczestnicy gr II Pracownik Biurowy rozpoczęli szkolenie zawodowe – 96 godzinne.   Wszystkim Uczestnikom szkolenia życzymy efektywnej nauki, która umożliwi im zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji!

 

Data aktualizacji 16.01.2020

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym grupa I rozpoczęła szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy”. Wszystkim Uczestnikom szkolenia życzymy efektywnej nauki, która umożliwi im zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji!

 

Data aktualizacji 08.01.2020

Z radością chciałybyśmy poinformować, że od początku stycznia staże rozpoczęły osoby, które uczęszczają na nie w wymiarze czterech miesięcy. Stażystom życzymy samych sukcesów zawodowych w czasie pracy Ponadto, przypominamy o terminowym dostarczeniu pierwszej listy stażowej. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy wszystkich Uczestników do kontaktu!

 

Data aktualizacji 23.12.2019

Z okazji zbliżających Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy pracownicy Firmy Consultor Sp. z o.o. składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom projektu „Przepis na zmianę”. Chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, pogodnych i spokojnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym Roku samych sukcesów osobistych i zawodowych

 

 


Wesołych Świąt!
Personel Projektu

 

Data aktualizacji 11.12.2019

Z przyjemnością informujemy, że formy wsparcia rozpoczęły osoby z grupy II. Uczestnicy i Uczestniczki są właśnie w trakcie wsparcia z zakresu Diagnozy Potrzeb. W następującej kolejności odbędą spotkania indywidualne z Psychologiem w ramach Poradnictwa Psychologicznego oraz z Pośrednikiem Pracy w ramach Pośrednictwa Pracy.

 

Data aktualizacji 05.12.2019

Miło nam poinformować, że grupa I rozpoczęła zajęcia z indywidualne z psychologiem w ramach Poradnictwa Psychologicznego. Po zakończonym wsparciu Uczestnicy odbędą spotkania z Pośrednikiem Pracy, który pomoże im znaleźć najbardziej odpowiadające dla nich miejsce stażowe. Wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom życzymy powodzenia!

 

Data aktualizacji 21.11.2019

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że w ruszyły zajęcia dla grupy I. W dniach 21.11.2019-02.12.2019 r. odbywać się będą zajęcia z Diagnozy Potrzeb. Po zakończeniu planuję się organizację Poradnictwa zawodowego ora pośrednictwa pracy. Kolejnym etapem będą szkolenia zawodowe. Uczestnicy zostaną również  skierowani na badania.
Beneficjent prowadzi zintensyfikowane działania promocyjne w celu zrekrutowania kolejnych grup. Zapraszamy do biura projektu oraz do kontaktu telefonicznego
Życzymy wszystkim Uczestnikom owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.09.2019

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Przepis na zmianę”. Projekt skierowany jest do 75 osób (42 kobiety):

a) 7 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
b) 68 osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu z obszaru LOF,
w tym:

a)    40%UP o niskich kwalifikacjach,
b)    min.5 % osób niepełnosprawnych,
c)    min. 55% kobiet.

W ramach projektu oferujemy:

1.    PORADNICTWO ZAWODOWE Z UTWORZENIEM IPD (6h/os);
2.    PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE (min. 4h/os.);
3.    SZKOLENIA ZAWODOWE do wyboru:

a)    Specjalista ds. kadr i płac/ Specjalista ds. rachunkowości/ Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/ Pracownik biurowy (do wyboru zg. z IPD);
b)    Spawacz MAG/MIG/TIG(zg. z IPD);
c)    Magazynier z obsługą wózka widłowego wraz z egzaminem UDT;
d)    Kierowca kat. C, C+E (95h,12UP).

4.    POŚREDNICTWO PRACY (8h/os.);
5.    STAŻE ZAWODOWE;
6.    DODATEK RELOKACYJNY dla 8 UP.


W ramach projektu zapewniamy również:

  • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
  • stypendium szkoleniowe,
  • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
  • materiały szkoleniowe,
  • zewnętrzne/ wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
  • wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo